henHelpdesk logo

Standardin tiedot


SFS-EN 12094-4:2004

Standardin otsikko (fi)
Kiinteät palonsammutusjärjestelmät.CO2-laitteistojen komponentit. Osa 4: Vaatimukset ja testimenetelmät korkeapaine-säiliöiden säiliöventtiileille ja näiden toimilaitteille
Standardin otsikko (en)
Fixed firefighting systems. Components for gas extinguishing systems. Part 4: Requirements and test methods for container valve assemblies and their actuators
Standardin soveltamisala
Tuotteen käyttökohteet
palonsammutusjärjestelmät, kaasusammutuslaitteistot
Kieli
en
CENin julkaisupäivämäärä
21.7.2004
SFS:n vahvistuspäivämäärä
29.11.2004
Tekninen komitea
CEN/TC 191
Toimialayhteisö
SFS
Toimialayhdyshenkilö
Kati Heiskanen
ICS-koodi
13.220.20,90.051.20
AVCP/AoC-luokka 1
kaikki tuotteen käyttökohteet
CE-siirtymäaika, viimeisin
EN 12094-4:2004, 01.05.2005-01.08.2007
Kommentit
Hakusanat
palonsammutusjärjestelmä, kaasusammutuslaitteisto, palontorjunta, korkeapainesäiliö, säiliöventtiili