henHelpdesk logo

Standardin tiedot


SFS-EN 12094-13:2001+AC:2002

Standardin otsikko (fi)
Kiinteät palonsammutusjärjestelmät. Kaasusammutuslaitteistojen komponentit. Osa 13: Vaatimukset ja testimenetelmät yksisuuntaventtiileille
Standardin otsikko (en)
Fixed firefighting systems. Components for gas extinguishing systems. Part 13: Requirements and test methods for check valves and non-return valves
Standardin soveltamisala
Tuotteen käyttökohteet
palonsammutusjärjestelmät, kaasusammutuslaitteistot
Kieli
en
CENin julkaisupäivämäärä
21.3.2001
SFS:n vahvistuspäivämäärä
21.5.2001
Tekninen komitea
CEN/TC 191
Toimialayhteisö
SFS
Toimialayhdyshenkilö
Kati Heiskanen
ICS-koodi
13.220.20,13.220.10,90.051.20
AVCP/AoC-luokka 1
kaikki tuotteen käyttökohteet
CE-siirtymäaika, edellinen
EN 12094-13:2001, 01.01.2002-01.04.2004
CE-siirtymäaika, viimeisin
EN 12094-13:2001+AC:2002, 01.01.2010-01.01.2010
Kommentit
Hakusanat
palonsammutusjärjestelmä, kaasusammutuslaitteisto, palontorjunta, venttiili