henHelpdesk logo

Standardin tiedot


SFS-EN 12094-11:2003

Standardin otsikko (fi)
Kiinteät palonsammutusjärjestelmät. Kaasusammutuslaitteistojen komponentit. Osa 11: Vaatimukset ja testimenetelmät mekaanisia punnituslaitteita varten
Standardin otsikko (en)
Fixed firefighting systems. Components for gas extinguishing systems. Part 11: Requirements and test methods for mechanical weighing devices
Standardin soveltamisala
Tuotteen käyttökohteet
palonsammutusjärjestelmät, kaasusammutuslaitteistot
Kieli
en
CENin julkaisupäivämäärä
26.3.2003
SFS:n vahvistuspäivämäärä
8.9.2003
Tekninen komitea
CEN/TC 191
Toimialayhteisö
SFS
Toimialayhdyshenkilö
Kati Heiskanen
ICS-koodi
13.220.20,13.220.10,90.051.20
AVCP/AoC-luokka 1
kaikki tuotteen käyttökohteet
CE-siirtymäaika, viimeisin
EN 12094-11:2003, 01.01.2004-01.09.2005
Kommentit
Hakusanat
palonsammutusjärjestelmä, kaasusammutuslaitteisto, palontorjunta, punnituslaite