henHelpdesk logo

Siirtymäajat

Rakennustuotteiden harmonisoitujen tuotestandardien CE-merkinnän käyttöönoton siirtymäajat Rakennustuotteiden CE-merkintään siirrytään Euroopan sisämarkkinoilla tuoteryhmittäin sitä mukaa, kun harmonisoituja tuotestandardeja valmistuu. Jotta uuteen järjestelmään siirtyminen sujuisi joustavasti, komissio on sopinut yleisistä siirtymäaikajärjestelyistä. Harmonisoidun tuotestandardin valmistumista seuraa 9 kuukauden valmisteluaika, jona aikana standardi julkaistaan, mutta CE-merkinnän käyttö kyseisen standardin kattamissa tuotteessa ei vielä ole mahdollista. Tämän jälkeen alkaa siirtymäaika (yleensä 1 vuosi), jolloin valmistajat voivat vapaasti valita, noudattavatko vanhaa kansallisiin säädöksiin perustuvaa menettelyä vai standardin

mukaista CE-merkintää. Siirtymäajan umpeuduttua tuotteen kelpoisuutta ei enää voida osoittaa kansallisilla standardeilla. Rakennustuotteiden viennissä tulee ottaa huomioon, että useimmissa Euroopan talousalueen maissa asetetaan CEmerkintä edellytykseksi tuotteen käyttämiselle rakentamisessa.

Harmonisoitujen tuotestandardien siirtymäajat ja rinnakkaiskäyttöjakso

- DAV: harmonisoitu tuotestandardi saatavilla

- Dapp: harmonisoitu tuotestandardi otetaan käyttöön

- DOW: kansalliset standardit poistuvat käytöstä

 

Siirtyminen pakolliseen CE-merkintään 1.7.2013 Suomessa

Kun rakennustuoteasetus tulee voimaan 1.7.2013, markkinoille sitä ennen saatetut tukku- ja vähittäiskaupassa, rakennusliikkeen varastossa tai työmaalla olevat harmonisoitujen tuotestandardien piirissä olevat rakennustuotteet on voitu saattaa markkinoille laillisesti ilman CE-merkintää. Niitä voidaan käyttää rakentamiseen ennen 1.7.2013 käytössä olleiden tuotehyväksyntämenettelyjen mukaisesti.