henHelpdesk logo

Tuotekelpoisuuden tarkastaminen

Vuonna 2000 voimaan tulleessa maankäyttö- ja rakennuslaissa on edellytetty tarkastusasiakirjan käyttöä rakennushankkeessa. Rakentamismääräyskokoelman osa A1 vuodelta 2006 täsmensi tämän koskevan myös rakennustuotteiden kelpoisuuden toteamista. CE-merkinnän käytön lisääntyessä on järkevää siirtyä rakennustuotteiden kelpoisuuden toteamisessa järjestelmälliseen toimintatapaan kaikissa rakennushankkeissa.

Rakennusteollisuus RT on yhdessä RAKLIn, LVI-talotekniikka-teollisuuden, SKOLin, ATL:n ja rakennusvalvonnan kanssa laatinut alla olevan sähköisen työkalun, jolla voidaan helpottaa tuotekelpoisuuden toteamista rakennushankkeissa:

Lisävälilehti talopakettitoimittajalle toimittamiensa tuotteiden tuotekelpoisuuden toteamista varten:

Tarkastusasiakirjan käyttöönoton koulutustilaisuuden 5.2.2014 ohjelma ja esitykset: