henHelpdesk logo

Siirtymäaika on päättymässä - osa palo-ovista on CE-merkittävä 1.11.2019 lähtien

11.10.2019

Palo-ovien harmonisoidun tuotestandardin SFS-EN 16034 siirtymäaika päättyy 1.11.2019. Kyseisen ajankohdan jälkeen markkinoille saatettavien, standardin soveltamisalaan kuuluvien tuotteiden, jotka kuuluvat myös joko sisäänkäyntiovien ja ikkunoiden harmonisoidun tuotestandardin SFS-EN 14351-1:2006+A2:2016 tai teollisuusovien harmonisoidun tuotestandardin SFS-EN 13241:2003+A2:2016 soveltamisalan piiriin, tulee olla CE-merkittyjä marraskuun 2019 alusta lähtien.

 Siirtymäajan päättymisellä ei ole vaikutusta sisäovien CE-merkintään, sillä sisäovia koskevaa harmonisoitua tuotestandardia (SFS-EN 14351-2) ei ole julkaistu EU:n virallisessa lehdessä eikä kyseisen standardin valmistuminen ja julkaisu virallisessa lehdessä ole näköpiirissä lähitulevaisuudessa. Kyseisen standardin soveltamisalaan kuuluvia palo-ovia ei voi CE-merkitä.

 

LVI-tuotehyväksyntä

Kumppanit

Väylä -logo Ympäristöministeriö -logo METSTA -logo Rakennusteollisuus -logo YTL -logo Finnish Standards Association -logo Kemesta -logo Muoviteollisuus ry -logo