henHelpdesk logo

Suunnittelun tuotemäärittely rakennustuotteille

Perinteiset suunnittelukäytännöt ovat perustuneet tuotenimien määrittelyyn suunnitelmissa, jolloin toteuttajan hankintaorganisaation on ollut vaikea vaihtaa tuotetta esimerkiksi sopimuskumppaniensa ja toimittajiensa tarjoamiin vastaaviin, mahdollisesti edullisempiin tai käyttökohteisiin paremmin sopiviin tuotteisin. Monien rakennustuotteiden kuten pintamateriaalien osalta tuotenimien määrittely on edelleen toimiva menettely. Sen sijaan monien rakennesuunnittelun piiriin kuuluvien rakennustuotteiden osalta CE-merkinnän luoman eurooppalaisen teknisen kielen ansiosta tuotemäärittely on mahdollista tehdä suoritustasoilmoituksessa ilmoitettuihin perusominaisuuksiin perustuen. Tällöin käyttökohteen kannalta keskeisille perusominaisuuksille asetetaan vaatimustasot joko lukuarvoina tai luokkina.

Ympäristöministeriön, Rakennustuotteiden Laatusäätiön, RT/Talonrakennusteollisuuden, RTS:n ja SKOLin yhteishankkeena (vaihe 1 ja vaihe 2) on laadittu seuraavat malliasiakirjat (linkit alla):

  1. Rakennetyyppien yleiset tuotemäärittelyvaatimukset 7.5.2019
  2. Liite 1: Rakennustuotteiden perusominaisuudet ja vaatimustasot 7.5.2019
  3. Liite 2: Rakennetyyppimallit 7.5.2019 (pdf) (dwg, muokattavissa, avaa Chromella)

Hankkeen kolmannessa vaiheessa on tarkoitus jatkaa vaatimustasojen määrittelyä uusille tuoteryhmille ja laajentaa rakennetyyppimalleja eri materiaaleille.

Palautetta asiakirjoista voi lähettää Rakennusteollisuuteen Jani Kemppaiselle (etunimi.sukunimi@rakennusteollisuus.fi).