henHelpdesk logo

Ohje suoritustasoilmoituksen ja CE-merkinnän laadinnasta

1. Yleistä
RTT on laatinut käytännölliset DoP-mallit ja CE-merkintämallit rakennustuotteille. CE-merkintämallit poikkeavat nykyisin voimassa olevien harmonisoitujen tuotestandardien CE-merkintäesimerkeistä, jotka ovat toistaiseksi vanhentuneen rakennustuotedirektiivin mukaisia. 
Suomessa valmistajat laittavat DoPit kotisivuilleen, mutta jos asiakas vaatii, lähetetään (sähköisesti) tuotteen mukana. 
2. RTT mallin mukaiseen DoPin ja CE-merkinnän laatimiseen liittyviä ohjeita rakennustuotteille:
DoP malli:
- Suoritustasoilmoitukselle (DoP) annetaan tunnus, jossa on numerointi ja josta myös valmistaja voidaan yksilöidä. Kullekin tuotetyypille riittää yksi DoP, joka tulee säilyttää 10 vuoden ajan. DoP uusitaan silloin kun joku tiedoista muuttuu. 
-  Tyhjäksi jäävän kohdan voi jättää välistä pois.
- DoPissa voi esittää useita erilaisia tuotteita saman tuotetyypin sisällä (esim. eri paksuiset tuotteet), jolloin DoPin taulukon suoritustasosarake voidaan jakaa useampaan osaan (esim. oma alasarake kullekin paksuudelle)
- DoPin taulukoon tulee tekniseen eritelmä sarakkeeseen (jos halutaan käyttää) vain harmonisoidun tuotestandardin tunnus ja vuosiluku.
- Jos rakennustuotteessa on käytetty REACH asetuksen alaisia ”vaarallisia” kemikaaleja, niin silloin DoPiin on lisättävä linkki käyttöturvallisuustiedotteeseen ja tarvittaessa siihen liittyvään muuhun aineistoon.
CE-merkintämalli:
- DoP tunnus on esitettävä.
-  CE merkinnän vuosiluvun kaksi viimeistä lukua tarkoittaa vuotta jolloin tyyppitestaus on tehty tai viimeksi päivitetty, 
- Tuotteen tarkkaa jäljitettävyyttä ei ole välttämätöntä hoitaa CE-merkinnällä tai DoPilla vaan se voidaan hoitaa muuten tuotantojärjestelmässä.
- CE-merkintään ei tarvitse laittaa standardin perään vuosilukua, mutta DoPiin se tulee. 
- CE-merkintään on tarpeen laittaa vähintään 2 ilmoitettua ominaisuutta, jotta rakennustuoteasetuksen vaatimus täytetään. Poikkeuksena tiettyyn kohteeseen suunnitelluille kantaville rakennustuotteille (menetelmä M3a tai M3b) ei ominaisuuksia tarvitse ilmoittaa CE-merkinnässä
- CE-merkintään  laitetaan linkki valmistajan kotisivulle, josta DoP löytyy.