henHelpdesk logo

Delegoidut säädökset

Komissiolla on valtuudet hyväksyä delegoituja säädöksiä, joilla muutetaan lainsäätämisjärjestyksessä hyväksytyn rakennustuoteasetuksen muita kuin keskeisiä osia. Delegoidussa säädöksessä voidaan esimerkiksi määritellä joitain teknisiä yksityiskohtia tai muuttaa jälkeenpäin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksytyn säädöksen joitain osia kuten asetuksen liitteitä. Valtuutuksen tarkoituksena on, että lainsäätäjä voi keskittyä politiikan määrittelyyn ja tavoitteisiin menemättä liiaksi teknisiin yksityiskohtiin. Valtuuksien siirtäminen komissiolle voi kuitenkin tapahtua vain hyvin tiukkoja sääntöjä noudattaen. Lisäksi lainsäätäjä asettaa ehdot, joiden rajoissa säädösvallan siirto voi tapahtua.
Samoin delegoiduilla säädöksillä päätetään jatkossa uusista AVCP-menettelyistä sekä saatetaan voimaan uusia ilman testausta CWFT-palopäätöksiä.
Komissio on valmistellut kevään 2014 aikana delegoidut säädökset koskien verkossa julkaistavia suoritustasoilmoituksia, suoritustasoilmoitusmallia ja ilmoitettujen laitosten tehtäviä. 

Delegoitu säädös, jossa määritetään vaatimukset verkkosivuille, jolla suoritustasoilmoitus esitetään (voimassa) 

- englanninkielinen säädös

- suomenkielinen säädös

- komission FAQ-palsta koskien säädöstä

 

Delegoitu säädös koskien suoritustasoilmoitusmallia (voimassa)

- englanninkielinen säädös

- suomenkielinen säädös

- komission FAQ-palsta koskien säädöstä

 

Delegoitu säädös koskien ilmoitettujen laitosten tehtäviä (voimassa)

- englanninkielinen säädös

- suomenkielinen säädös

- komission FAQ-palsta koskien säädöstä

Kaikki rakennustuotteita koskevat komission päätökset löytyvät komission sivuilla olevan pdf-tiedoston kautta (linkit viralliseen lehteen, jossa päätös on julkaistu)

Linkki komission sivuille